Taal begint thuis. Ervaringen, inspiratie en tips voor samenwerking tussen scholen en ouders voor meer taalstimulering thuis

Datum: 01 juni 2014

Beschrijving van achtergrondinformatie en ervaringen voor samenwerking tussen scholen en ouders voor meer taalstimulering thuis.

Deze ervaringen zijn opgedaan op ruim twintig basisscholen in Rotterdam. Het tweede deel biedt een stappenplan om zelf werk te maken van de samenwerking met ouders, wederom geïllustreerd met praktijkervaringen. Een cruciale eerste stap is het bewustwordingsproces van het probleem laaggeletterdheid en het belang van een wederkerige relatie tussen school en ouders. De laatste stap - borging van de aanpak - vraagt meer experiment. Juist die stap helpt de aanpak te verankeren, maar vraagt nieuwe kennis en structuur.