Ouderbetrokkenheid bij de overdracht, de rol van ouders bij de overgang naar de basisschool

Datum: 01 oktober 2016

In opdracht van het ministerie van SZW deed Sardes onderzoek onder voorschoolse instellingen en verzamelde goede voorbeelden over de wijze waarop de overdracht van kinderen van de kinderopvang naar de basisschool kan worden vormgegeven.

In opdracht van het ministerie van SZW deed Sardes onderzoek onder voorschoolse instellingen en verzamelde goede voorbeelden over de wijze waarop de overdracht van kinderen van de kinderopvang naar de basisschool kan worden vormgegeven.

Elke peuterspeelzaal en kinderopvangorganisatie zoekt naar de beste manier om ouders en kinderen voor te bereiden op de basisschool en de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Aansluiten bij behoeften, wensen en mogelijkheden van ouders betekent dat er geen blauwdruk te geven is. Desondanks kunnen organisaties wel leren van elkaar. Deze publicatie is te downloaden in de webshop van Sardes.