Onwillige lezers: onderzoek naar redenen en oplossingen

Datum: 01 januari 2016

In deze publicatie zoomen Thijs Nielen en Adriana Bus van de Universiteit Leiden in op de 'onwillige lezer'. De publicatie is geschikt voor alle beleidsmakers en leesbevorderaars die benieuwd zijn naar laageletterdheid, en die meer willen weten over factoren die kinderen hiertegen kunnen beschermen.

Bij de groep gemiddelde en zwakke lezers loopt de leesmotivatie al aan het einde van de basisschool terug. Sommige kinderen ontwikkelen zelfs een emotionele weerstand tegen lezen. Deze angst of 'leesweerstand' werkt laageletterdheid verder in de hand; kinderen mijden lezen en als ze toch moeten lezen, slagen ze er niet in zich op lezen te concentreren. Het is voor het maatschappelijk succes echter belangrijk dat kinderen en adolescenten blijven lezen, niet alleen op school maar ook in hun vrije tijd.

Een belangrijke bevinding uit het onderzoek van Nielen en Bus is dat het landelijke leesbevorderingsprogramma "de Bibliotheek op school" effectief is in de strijd tegen laageletterdheid.

Bij de groep gemiddelde en zwakke lezers loopt de leesmotivatie al aan het einde van de basisschool terug. Sommige kinderen ontwikkelen zelfs een emotionele weerstand tegen lezen. Deze angst of 'leesweerstand' werkt laageletterdheid verder in de hand; kinderen mijden lezen en als ze toch moeten lezen, slagen ze er niet in zich op lezen te concentreren. Het is voor het maatschappelijk succes echter belangrijk dat kinderen en adolescenten blijven lezen, niet alleen op school maar ook in hun vrije tijd.