Monitor Boek Start in de kinderopvang. Landelijke analyse 2016: wat valt op?

Datum: 01 juli 2016

In navolging van de Monitor de Bibliotheek op school is ook voor BoekStart in de kinderopvang een monitor ontwikkeld. De monitor heeft als voornaamste doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering in beeld te brengen. Daarnaast levert de monitor informatie over beleid en organisatie in de kinderopvangorganisatie rondom BoekStart in de kinderopvang.

In navolging van de Monitor de Bibliotheek op school is ook voor BoekStart in de kinderopvang een monitor ontwikkeld. De monitor heeft als voornaamste doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering in beeld te brengen. Daarnaast levert de monitor informatie over beleid en organisatie in de kinderopvangorganisatie rondom BoekStart in de kinderopvang.