"Met een blik op de toekomst. Een meta-analyse van de effecten van VVE op de ontwikkeling van kinderen in Nederland

Datum: 01 november 2015

"Omdat een meta-analyse van alle Nederlandse effectstudies op het terrein van vve nog ontbrak wordt in deze reviewstudie aandacht besteed aan de volgende vragen:

• Wat is het effect van de Nederlandse voor- en vroegschoolse educatie op de cognitieve prestaties en het sociaal-emotioneel functioneren voor jonge kinderen , vergeleken met de reguliere kinderopvang en kleutergroepen?
• Welke variabelen modereren de effecten van Nederlandse vve-programma’s. Welke studiekenmerken hangen samen met de gerapporteerde effecten op kindniveau?
• Wat is op grond van de huidige stand van zaken in wetenschappelijk onderzoek een perspectief voor de toekomst van de voor- en vroegschoolse sector?"

"Omdat een meta-analyse van alle Nederlandse effectstudies op het terrein van vve nog ontbrak wordt in deze reviewstudie aandacht besteed aan de volgende vragen:

• Wat is het effect van de Nederlandse voor- en vroegschoolse educatie op de cognitieve prestaties en het sociaal-emotioneel functioneren voor jonge kinderen , vergeleken met de reguliere kinderopvang en kleutergroepen?
• Welke variabelen modereren de effecten van Nederlandse vve-programma’s. Welke studiekenmerken hangen samen met de gerapporteerde effecten op kindniveau?
• Wat is op grond van de huidige stand van zaken in wetenschappelijk onderzoek een perspectief voor de toekomst van de voor- en vroegschoolse sector?"