Meer voorlezen, beter in taal, effecten van voorlezen op taalontwikkeling

Datum: 01 oktober 2014

Deze brochure beschrijft hoe voorlezen de taalontwikkeling van jonge kinderen beïnvloedt.

Deze brochure beschrijft hoe voorlezen de taalontwikkeling van jonge kinderen beïnvloedt.

Dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling wisten we natuurlijk al lang. Maar voorlezen aan baby’s? Zelfs nog voordat zij kunnen praten? Ook dat blijkt een gunstig effect op de taalontwikkeling te hebben. Deze brochure gaat in op het belang van mondelinge taal in de thuisomgeving van jonge kinderen en laat zien hoe boeken de taalomgeving in het gezin kunnen verrijken. In dat kader wordt verwezen naar BoekStart.

Wetenschappelijke studies naar de effecten van voorlezen worden beknopt besproken.