Lezen in het basisonderwijs

Datum: 01 juni 2009

"In dit rapport wordt al het empirisch onderzoek weergegeven dat is verricht naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie in het basisonderwijs, in Nederland en Vlaanderen, vanaf 1969 tot 2004.

Deel 1 van het boek gaat over begrijpend lezen en behandelt vragen als: 'Hangt een positieve leesattitude samen met vaardigheid in begrijpend lezen?', 'Heeft onderwijs in leesstrategie├źn een positief effect op de vaardigheid in begrijpend lezen?' en 'Hoe presteren leerlingen in het basisonderwijs op toetsen begrijpend lezen?'
Deel 2 heeft betrekking op leesbevordering en fictie en gaat in op vragen als: 'Zijn leerlingen de afgelopen decennia minder gaan lezen, onder invloed van tv en internet?', 'Hoeveel tijd en aandacht besteden leerkrachten in het basisonderwijs aan leesbevordering?' en 'Heeft voorlezen een positief effect op de taal- en leesontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs?'"

  • Jaartal: 2009