Inspiratiedocument Ouderbetrokkenheid. Het hoeft niet groot te zijn.

Datum: 01 december 2016

In dit inspiratiedocument beschrijft Cubiss de pilots die ze in 2016 hebben uitgevoerd met vier Brabantse bibliotheken en verschillende andere partners, zoals consultatiebureaus, scholen, kinderopvanglocaties en welzijnsinstellingen om ouderbetrokkenheid in de praktijk te brengen.

In dit inspiratiedocument beschrijft Cubiss de pilots die ze in 2016 hebben uitgevoerd met vier Brabantse bibliotheken en verschillende andere partners, zoals consultatiebureaus, scholen, kinderopvanglocaties en welzijnsinstellingen om ouderbetrokkenheid in de praktijk te brengen.

De pilots zijn eenvoudig in te zetten voor wie dit wil. Ouders bij (voor)lezen betrekken hoeft namelijk niet ingewikkeld te zijn. Bij elke pilot is zo veel mogelijk het door Cubiss gebruikte materiaal beschikbaar gesteld. Zodat wie geïnspireerd is, meteen aan de slag kan.

Kinderen van ouders die actief betrokken zijn bij hun leesopvoeding, hebben een vijf keer grotere kans om een lezer te worden dan kinderen van ouders bij wie dit niet het geval is.