Effectief leesonderwijs nader bekeken technisch lezen, woordenschat en leesstrategieën in samenhang

Datum: 01 oktober 2007

In dit paper wordt onderzocht hoe effectief leesonderwijs eruit ziet. Zo laat onderzoek zien, dat de combinatie van technisch lezen en woordenschat een sterke combinatie is. Verder laat internationaal onderzoek een tweede sterke combinatie zien: bij succesvolle leesprojecten zijn twee zaken in het spel: evidence based leesinzichten en kenmerken van effectief onderwijs.

Deze twee zaken worden in dit paper worden uitgewerkt. Bij evidence based leesinzichten gaat het o.a. om dat alle activiteiten op begrijpend lezen gericht moeten zijn, maar dat er wel belangrijke onderliggende vaardigheden zijn, zoals o.a. vlot kunnen lezen en woordenschat, die het uiteindelijke begrijpend lezen sterk beïnvloeden.