Dossier: Voor- en Vroegschoolse Educatie

Video's en dossiers over voor- en vroegschoolse educatie onder andere over praktijkvoorbeelden, het voeren van gesprekken met ouders en de flexibiliteit van de docent