Best practices VoorleesExpress

Datum: 01 mei 2016

"Een serie best practices laat zien hoe de VoorleesExpress lokaal aansluit op gemeentelijk beleid.

In deze serie wordt de VoorleesExpress uitgelicht
als:

  1. middel om ouderbetrokkenheid te vergroten: VoorleesExpress Breda
  2. middel tot leesbevordering: VoorleesExpress Lek & IJssel
  3. onderdeel van aanpak laaggeletterdheid: VoorleesExpress Rotterdam
  4. middel om informeel onderwijs te stimuleren: VoorleesExpress Utrecht
  5. als middel tot signalering en preventie: VoorleesExpress Den Haag"