Bekostiging taal en ouderbetrokkenheid

Datum: 01 juni 2017

Mogelijkheden om TOP-cursussen te bekostigen uit reguliere overheidsmiddelen.

* WEB-middelen
* VVE-middelen
* Integratie-uitkering Sociaal domein en algemene middelen uit het gemeentefonds
* Overige sociaal domein

Mogelijkheden om TOP-cursussen te bekostigen uit reguliere overheidsmiddelen.

* WEB-middelen
* VVE-middelen
* Integratie-uitkering Sociaal domein en algemene middelen uit het gemeentefonds
* Overige sociaal domein