Adult learning in family literacy. Special considerations for women learners

Datum: 01 januari 2012

In dit artikel staan aanbevelingen voor de praktijk van vrouwen die met volwassenenonderwijs bezig zijn, bijvoorbeeld in een family literacy-programma. 

Family literacy-programma’s zijn gericht op gezinnen met een laag inkomen, waarin minstens een volwassen verzorger (vaak de vrouw) behoefte heeft aan educatie. Het blijkt dat bij het onderwijs aan vrouwen relaties, sociale steun en socio-economische voorwaarden minstens zo belangrijk zijn als de inhoud en de doelen van het onderwijs.