Onderzoeksrapport ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)’

Datum: 24 mei 2016

Met dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet voor de doelgroep nul tot vier jarigen.

Daarbij is specifiek aandacht voor het programma Boekstart. Het rapport heeft betrekking op het kalenderjaar 2015.