Monitor Digitale Basisvaardigheden

Deze rapportage toont dat het gebruik van de monitor digitale basisvaardigehden door bibliotheken gestaag groeit. Ook meer eindgebruikers hebben de monitor ingevuld.

Deze rapportage toont dat het gebruik van de monitor digitale basisvaardigehden door bibliotheken gestaag groeit. Ook meer eindgebruikers hebben de monitor ingevuld.
 
Belangrijkste resultaten uit deze monitor:
• Bibliotheken werken dienstverlening digitale basisvaardigheden steeds beter uit
• Monitor wordt ingevuld door meer vestigingen en meer deelnemers
• Betere resultaten basisvaardigheden voor computer, internet en sociale media en toename zelfvertrouwen, plezier en nut
• Minder breed publiek van bibliotheken die de monitor gebruiken. Deelnemers zijn steeds vaker vrouw en 55+ (het traditionele bibliotheekpubliek)