Monitor bestrijding laaggeletterdheid door bibliotheken eindrapportage 2013

Datum: 01 januari 2014

Uit de rapportage blijkt dat vooral de respons van de deelnemers laat zien hoe effectief de aanpak door bibliotheken kan zijn.