De maatschappelijke waarde van openbare bibliotheken in Nederland

Datum: 01 juni 2015

"Het doel van deze studie is inzicht verschaffen in de (maatschappelijke) waarde van openbare bibliotheken in Nederland op de vijf domeinen: cultureel, sociaal, economisch, affectief en educatief.

Middels een grootschalig nationaal onderzoek zijn onder andere de volgende vragen aan de orde gesteld: Waarvoor gebruiken mensen de bibliotheek? Welke voordelen ervaren mensen persoonlijk als gevolg van bibliotheekbezoek? Welke maatschappelijke waarde kennen mensen toe aan de bibliotheek? De resultaten laten zien dat het maatschappelijk belang dat aan bibliotheken wordt toegekend hoog is."