Checklist inbedding MoneyWays voor scholen en gemeenten

Datum: 01 oktober 2016

In dit document worden praktische adviezen gegeven voor het vormgeven van preventief armoede- en schuldenbeleid, gebaseerd op de inzichten die in twee jaar MoneyWays zijn opgedaan.

In dit document worden praktische adviezen gegeven voor het vormgeven van preventief armoede- en schuldenbeleid, gebaseerd op de inzichten die in twee jaar MoneyWays zijn opgedaan.

MoneyWays heeft als doel door heel Nederland scholen en gemeenten te ondersteunen die werk willen maken van effectieve preventie om maximale maatschappelijke impact te behalen. Gemeenten en scholen spelen immers een cruciale rol in de langetermijneffecten.
 
Diversion en het Nibud hebben het preventieprogramma MoneyWays ontwikkeld. MoneyWays komt tegemoet aan de vraag vanuit het onderwijs om een programma waarin naast het omgaan met geld, ook de sociaal-emotionele kant van geld, schulden en armoede bespreekbaar wordt gemaakt. Met dit programma worden scholen ondersteunden bij het doorbreken van taboes op het gebied van armoede en schulden bij hun leerlingen en hun omgeving.