Burgerperspectief op schuldhulpverlening

Datum: 01 mei 2016

In het rapport "Burgerperspectief op schuldhulpverlening" van de Nationale ombudsman worden de knelpunten zichtbaar gemaakt die burgers ervaren als zij een beroep doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening.

De Nationale ombudsman concludeert in dit rapport dat de overheid onterecht teveel uitgaat van de zelfredzaamheid van burgers bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Minder zelfredzamen lopen tegen drempels op voor- en tijdens het schuldhulpverleningstraject en vallen buiten de boot.