Bibliotheken

donderdag, 08 december 2016

Presentaties/documenten Conferentie Tel mee met Taal

 • Op 8 december 2016 vond de vierde conferentie Tel mee met Taal plaats. Voor de conferentie hadden 300 mensen zich ingeschreven uit het hele land. Ongeveer een derde van de bezoekers was voor het eerst op een Tel mee met Taal conferentie.  Op de conferentie zijn 10 workshops gegeven, allemaal geconcentreerd rond vragen uit de lokale samenwerkingspraktijk.

dinsdag, 24 mei 2016

Onderzoeksrapport ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)’

 • Met dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet voor de doelgroep nul tot vier jarigen.

vrijdag, 01 april 2016

"Monitor Digitale Basisvaardigheden. Tussenrapportage: september 2015 – februari 2016

 • "Om inzicht te krijgen in de resultaten van de dienstverlening rondom digitale basisvaardigheden kunnen bibliotheken gebruik maken van de Monitor Digitale Basisvaardigheden.

dinsdag, 01 maart 2016

Basisvaardigheden. Netwerkplan 2016-2018

 • In dit netwerkplan wordt beschreven hoe bibliotheken samen met (digiTaalhuis)partners hun expertise inzetten om prestaties op het gebied van basisvaardigheden van volwassenen te verbeteren en op die manier de maatschappelijke waarde van bibliotheken te vergroten.

dinsdag, 01 maart 2016

Monitor Digitale Basisvaardigheden

 • De monitor is ontwikkeld voor het meten van opbrengsten van cursussen voor:
  1. Basis computer- en internetvaardigheden.
  2. Basisvaardigheden voor sociale media.

vrijdag, 01 januari 2016

Onderzoeksrapport ‘Samenwerking bibliotheken met het Primair Onderwijs 2014-2015’

 • Met dit onderzoek is in kaart gebracht op welke wijze bibliotheken samenwerken met het primair onderwijs en hoe sterk deze samenwerking is.

zondag, 01 november 2015

Bouwstenen voor een duurzaam Taalhuis

 • Een Taalhuis is dé plek waar iedereen terechtkan die aan de slag wil met basisvaardigheden.

maandag, 01 juni 2015

De maatschappelijke waarde van openbare bibliotheken in Nederland

 • "Het doel van deze studie is inzicht verschaffen in de (maatschappelijke) waarde van openbare bibliotheken in Nederland op de vijf domeinen: cultureel, sociaal, economisch, affectief en educatief.

woensdag, 01 april 2015

Bibliotheek op school onder de loep. Leesmotivatie stimuleren.

 • Beschrijving van een onderzoek onder leerlingen van groep 5 en 7 op de basisschool, waarin de vraag was in hoeverre een aanpak als Bibliotheek op School (BOS) de leesmotivatie en groei in leesvaardigheid op peil kan houden.

zondag, 01 maart 2015

Samen werken aan succes. Eindrapportage campagne strategische netwerken

 • Eindrapportage van de campagne strategisch netwerken op het gebied van leesbevordering. Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (voorheen SIOB) hebben samengewerkt aan leesbevordering binnen het programma Kunst van Lezen. De directies hebben in 2012 besloten prioriteit te geven aan strategische leesbevorderingsnetwerken, aangevoerd door Bibliotheekmanagers, rond de programma’s BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. Een speciaal geformeerd  campagneteam heeft een impuls gegeven om deze netwerken van de grond te krijgen.

donderdag, 01 januari 2015

Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw kennis en inspiratie bij het bereiken en ondersteunen van kinderen en jongeren

 • Met deze brochure informeren Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden over de doelgroep jeugd (0-25 jaar) in de 21ste eeuw.

zaterdag, 01 november 2014

De brede bieb – een open leercentrum voor kwetsbare burgers 

 • in dit artikel wordt beschreven hoe bibliotheken in het door bezuinigingen ontstane gat springen en zich ontpoppen tot leercentrum.

zaterdag, 01 november 2014

De brede bieb – een open leercentrum voor kwetsbare burgers 

 • Steeds meer bibliotheken worden actief in het sociaal domein. Kwetsbare volwassenen krijgen hierin prioriteit, als het gaat om bevordering van redzaamheid, participatie en actief burgerschap.

zaterdag, 01 november 2014

Centrum LIB op de tekentafel

 • Dit rapport is de uitwerking op hoofdlijnen van de ontwikkeling van een nieuw concept: het Centrum voor lezen en leren, informeren en beleven op het Stadhuisplein in Zoetermeer, waar de bibliotheek, de gemeente en andere maatschappelijke, educatieve en culturele organisaties gaan samenwerken onder één dak.

zondag, 01 juni 2014

De Openbare Bibliotheek in het Sociaal Domein

 • Vanaf 2015 krijgen gemeenten meer vrijheid en tegelijk ook meer verantwoordelijkheid bij de besteding van het budget ten behoeve van kwetsbare doelgroepen. In deze notitie wordt kort ingegaan op deze verandering en vervolgs worden de kansen en mogelijkheden voor de bibliotheek om de dienstverlening aan kwetsbare doelgroepen te verbeteren en uit te breiden besproken.

woensdag, 01 januari 2014

Bibliotheek van de toekomst. Knooppunt van kennis, contact en cultuur

 • "In opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken heeft de commissie Cohen een toekomstperspectief ontwikkeld voor de openbare bibliotheek in 2025. Wat zal de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek dan zijn?