Wijkverpleegkundigen en laaggeletterdheid - onderzoek naar knelpunten voor wijkverpleegkundigen in de zorg aan cliënten met laaggeletterdheid

Datum: 01 december 2015

In opdracht van Pharos is door studenten van de Hogeschool Utrecht onderzoek gedaan naar de knelpunten voor wijkverpleegkundigen in de zorg aan cliënten met laaggeletterdheid.

Om handvatten te ontwikkelen is kennis nodig vanuit de dagelijkse praktijk. Aan de hand van interviews met wijkverpleegkundigen zijn knelpunten in beeld gebracht. De uitkomst van dit onderzoek biedt Pharos aanknopingspunten om bijvoorbeeld instrumenten te ontwikkelen die wijkverpleegkundigen helpen het zelfmanagement van de laaggeletterde cliënt te vergroten. Daarnaast kan Pharos passende trainingen verzorgen, dienen als podium om best practices uit te wisselen en landelijk aandacht vragen voor de knelpunten die wijkverpleegkundigen ervaren.