Toolkit laaggeletterdheid voor de apotheek

Datum: 01 juli 2015

De toolkit voor apotheken bevat een aantal instrumenten voor medwerkers in apotheken om om te gaan met mensen die laaggeletterd zijn.

  • Checklist observaties in de apotheek
  • Herkennen laaggeletterdheid
  • Checklist ‘Communicatie op maat - gesprekken voeren’
  • Ladder: Is uw apotheek klaar voor laaggeletterden?
  • Factsheet: Goed geneesmiddelengebruik onder laaggeletterden