Presentatie en kaartspel voor consultatiebureau-medewerkers over een effectief voorlichtingsgesprek met laaggeletterde ouders

De presentatie geeft consultatiebureau-medewerkers concrete tips over het voeren van een effectief voorlichtingsgesprek met laaggeletterde ouders. Het kaartjesspel wordt hierbij als hulpmiddel ingezet.