Leest u de bijsluiter? Een kwalitatief onderzoek naar het gebruik van geneesmiddelenbijsluiters door laaggeletterden.

Datum: 01 september 2016

In deze scriptie staat het gebruik van geneesmiddelenbijsluiters door laaggeletterden centraal. 

Informatie in geneesmiddelenbijsluiters bevat belangrijke informatie over het geneesmiddel en het gebruik ervan. Het vinden van informatie in geneesmiddelenbijsluiters vergt leesvaardigheid. Dit is precies de vaardigheid die bij personen die laaggeletterd zijn, niet goed ontwikkeld is. In dit onderzoek, dat zich uitsluitend richt op laaggeletterden van Nederlandse afkomst, is door middel van diepte-interviews en directe metingen onderzocht op welke manieren laaggeletterde personen zich redden in de wereld van geschreven teksten, in het bijzonder geneesmiddelenbijsluiters.