Laaggeletterdheid in de ambulante psychiatrie- een kwalitatief onderzoek naar hulpverleners van bemoeizorgteam

Datum: 01 december 2015

In opdracht van Pharos is onderzocht hoe hulpverleners in de ambulante psychiatrie omgaan met laaggeletterdheid bij hun patiƫnten. Het onderzoek is uitgevoerd bij het bemoeizorgteam van een GGZ-instelling in een grote stad in Nederland.

Het bemoeizorgteam in de ambulante psychiatrie is er voor mensen die hulp nodig hebben, maar dit zelf niet willen, kunnen of durven vragen. Het gaat om mensen met psychische, sociale, lichamelijke of verslavingsproblematiek, of een combinatie van deze problemen. Door de problematiek kunnen mensen in de war zijn of in een isolement raken, vereenzamen en zichzelf verwaarlozen. Deze problemen kunnen leiden tot overlast voor de omgeving. Het bemoeizorgteam bezoekt zorgwekkende zorgmijders om ze naar passende zorg toe te leiden. Het ontbreekt het team aan een gemeenschappelijk standpunt, visie en taal om over laaggeletterdheid te spreken, waardoor een dialoog onderling of met de patiƫnt niet op gang komt.