Kwaliteitsnormen tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg

Datum: 01 maart 2014

Deze kwaliteitsnorm bevat een beoordelingsschema waarmee zorgverleners, aan de hand van een aantal praktische vragen kunnen inschatten of er, in contact met een anderstalige patiënt, behoefte is aan een professionele tolk of dat een informele tolk voldoende is.

Een zorgverlener wordt geacht zorg te bieden conform professionele richtlijnen en standaarden. De patiënt heeft hier recht op. Een zorgverlener die te maken heeft met een anderstalige patiënt schat in of de taalbarrière het verlenen van adequate zorg in de weg staat. Indien dit het geval is schakelt de zorgverlener een tolk in om tot een effectieve communicatie te komen en schat in of dit een professionele tolk moet zijn. In een aantal situaties is het noodzakelijk dat een professionele tolk wordt ingezet om verantwoorde zorg te kunnen bieden. In andere situaties kan een informele tolk voldoende zijn om tot verantwoorde zorg te komen. Hierbij spelen verschillende afwegingen een rol. Het hangt af van het werkveld, de omstandigheden en van de zorgvraag. En natuurlijk van de wens van de patiënt. Wil die zelf iemand meenemen om te tolken en is deze persoon voldoende in staat om de klachten van de patiënt te verwoorden?