Inventariserend onderzoek campagne Taal maakt gezonder

Datum: 01 augustus 2014

"Dit rapport geeft inzicht in de huidige stand van zaken in de zorg ten aanzien van laaggeletterdheid.

Een laaggeletterde heeft minder gezondheidsvaardigheden en ervaart ook eerder gezondheidsproblemen dan iemand die geletterd is. Reden voor Stichting Lezen & Schrijven om in samenwerking met VELO de campagne 'Taal maakt gezonder' te ontwikkelen. Het doel van de campagne was om eerstelijnszorgverleners bewust te maken van het probleem laaggeletterdheid en hen te enthousiasmeren voor de oplossing ervan.


De resultaten van het onderzoek worden door Stichting Lezen & Schrijven en VELO gebruikt om de campagne(materialen) verder inhoud en vorm te geven, afgestemd op de dagelijkse zorgpraktijk. Aanvullend worden de gegevens die voor dit onderzoek verzameld zijn, gebruikt als basis om te zijner tijd uitspraken te kunnen doen over de impact van de campagne."