Gezondheidsvoorlichting voor laagopgeleide jongeren

Datum: 01 januari 2016

Binnen het NWO-onderzoeksprogramma Begrijpelijke taal onderzoekt de Universiteit van Amsterdam met het Trimbos Instituut de effectiviteit van voorlichting over roken en alcohol aan leerlingen op het Praktijkonderwijs en VMBO-LWOO.

  • Jaartal: 2016