Begrijp jij je gezondheid? - onderzoek naar de herkenning van en de omgang met laaggeletterdheid door verpleegkundigen/verzorgenden in de wijk

Datum: 01 juni 2016

In opdracht van Pharos hebben studenten van de Hogeschool Utrecht literatuurstudie en praktijkonderzoek gedaan om meer inzicht te verkrijgen in wat de verpleegkundigen/verzorgenden in de wijk nodig hebben om de patiënt met lage gezondheidsvaardigheden, met name laaggeletterdheid, te herkennen. Tevens wordt benoemd welke instrumenten bruikbaar zijn bij het bevorderen van de deskundigheid van de verpleegkundigen/ verzorgenden in de wijk.

Uit het onderzoek blijkt dat de kennis omtrent laaggeletterdheid relatief laag is onder verpleegkundigen/verzorgenden in de wijk. Zij zijn zich vaak niet bewust van het probleem en daarmee de eventuele gevolgen die laaggeletterdheid kan veroorzaken. Om dit probleem aan te pakken moet meer aandacht besteed worden aan de huidige kennis van de verpleegkundige/verzorgende in de wijk met betrekking tot het onderwerp laaggeletterdheid. Ook blijkt uit onderzoek dat de huisartsentoolkit toepasbaar is bij het herkennen van laaggeletterdheid door de verpleegkundige/verzorgende. Wel zal de toolkit op bepaalde punten aangepast moeten worden, zodat deze beter aansluit op de taken van de verpleegkundige/verzorgende in de wijk.