Praktijkvoorbeelden en instrumenten

maandag, 01 februari 2016

Stappenplan Aanpak laaggeletterdheid bij patiënten

 • "Stichting Lezen & Schrijven heeft een stappenplan ontwikkeld voor de aanpak van laaggeletterdheid in de gezondheidszorg.

donderdag, 01 oktober 2015

Houd het simpel. Schriftelijke informatie over beroepsrisico’s voor laaggeletterden.

 • Mensen die problemen hebben met lezen en schrijven, ondervinden daar doorgaans veel hinder van. Ze kunnen bijvoorbeeld belangrijke informatie op hun werk over veiligheid en risico’s niet altijd goed begrijpen.

woensdag, 01 juli 2015

Toolkit laaggeletterdheid voor de apotheek

 • De toolkit voor apotheken bevat een aantal instrumenten voor medwerkers in apotheken om om te gaan met mensen die laaggeletterd zijn.

maandag, 01 juni 2015

Geen doorsnee patient. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

 • In dit artikel van Vilans en Pharos richten ervaringsdeskundigen en onderzoekers zich op een specifieke doelgroep: de groep chonisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden.

vrijdag, 01 mei 2015

Komt de boodschap over?

 • "Dit artikel geeft inzicht, tips en adviezen bij het herkennen en helpen van laaggeletterden en cliënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Deze cliënten hebben moeite met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van gegeven adviezen.

zaterdag, 01 maart 2014

Kwaliteitsnormen tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg

 • Deze kwaliteitsnorm bevat een beoordelingsschema waarmee zorgverleners, aan de hand van een aantal praktische vragen kunnen inschatten of er, in contact met een anderstalige patiënt, behoefte is aan een professionele tolk of dat een informele tolk voldoende is.

woensdag, 01 januari 2014

‘Welke vragen heeft u nog?’

 • "Dit artikel geeft tips voor apotheekmedewerkers om patiënten die laaggeletterd zijn te herkennen en te helpen."

donderdag, 01 september 2011

Laaggeletterdheid te lijf

 • "Het rapport Laaggeletterdheid te lijf van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid schetst de recente ontwikkelingen en initiatieven rondom gezondheidsvaardigen."

zaterdag, 01 januari 2011

Toolkit Laaggeletterdheid. Toolkit voor Omgang met laaggeletterden in de huisartsenpraktijk

 • De Toolkit Laaggeletterdheid biedt huisartsenpraktijken een checklist om laaggeletterdheid te herkennen en geeft handvatten voor communicatie met patiënten die minder goed kunnen lezen.

zaterdag, 01 januari 2011

Toolkit laaggeletterdheid voor huisartspraktijk en gezondheidscentrum 

 • Naast een checklist om laaggeletterdheid te herkennen, bevat de toolkit een checklist die handvatten geeft in de communicatie met patiënten die minder goed kunnen lezen.

maandag, 01 januari 2001

Laaggeletterden in de gezondheidszorg: wijs ze de weg!

 • In samenwerking met een huisarts, iemand die gespecialiseerd is in communicatie met laaggeletterden en een grafisch ontwerper is begrijpelijk beeldmateriaal voor laaggeletterden in de gezondheidszorg ontwikkeld.

Gezondheidsboek. Wie helpt mij als ik ziek ben? Wat kan ik zelf doen?

 • Deze publicatie richt zich op de cliënt en gaat over de verschillende zorgverleners: de huisarts, de specialist, de tandarts, maar ook de verloskundige of de apotheker. In heldere en eenvoudige taal wordt verteld wat al deze zorgveleners doen en hoe ze jou als cliënt kunnen helpen. Ook wordt behandeld wat iemand zelf kan doen bij verkoudheid, keelpijn of hoofdpijn.

Teach-back training toolkit

 • De Teach-back training toolkit is een toolkit voor zorgprofessionals. Met dit instrument kan een hulpverlener eenvoudig nagaan of de patiënt begrijpt wat hem zojuist verteld is. Patiënten leggen in hun eigen woorden uit, wat ze moeten weten of doen. 

Presentatie en kaartspel voor consultatiebureau-medewerkers over een effectief voorlichtingsgesprek met laaggeletterde ouders

 • De presentatie geeft consultatiebureau-medewerkers concrete tips over het voeren van een effectief voorlichtingsgesprek met laaggeletterde ouders. Het kaartjesspel wordt hierbij als hulpmiddel ingezet.

Communicatie met laaggeletterden

 • Dit artikel bevat tips voor het communiceren met laaggeletterde patiënten in de apotheek. Daarnaast bevat het artikel verwijzingen naar extra materiaal.

Toolkit Gezonde Taal

 • De toolkit Gezonde Taal is door het UMC Utrecht ontwikkeld om communicatie tussen zorgverleners en laaggeletterde patiënten te verbeteren.