Onderzoek

woensdag, 01 juni 2016

Begrijp jij je gezondheid? - onderzoek naar de herkenning van en de omgang met laaggeletterdheid door verpleegkundigen/verzorgenden in de wijk

  • In opdracht van Pharos hebben studenten van de Hogeschool Utrecht literatuurstudie en praktijkonderzoek gedaan om meer inzicht te verkrijgen in wat de verpleegkundigen/verzorgenden in de wijk nodig hebben om de patiënt met lage gezondheidsvaardigheden, met name laaggeletterdheid, te herkennen. Tevens wordt benoemd welke instrumenten bruikbaar zijn bij het bevorderen van de deskundigheid van de verpleegkundigen/ verzorgenden in de wijk.

woensdag, 01 juni 2016

Lage gezondheidsvaardigheden in de ambulante GGZ - explorerend onderzoek naar de kennis over lage gezondheidsvaardigheden onder ambulant hulpverleners, bij psyschiatrische cliënten die een ambulante behandeling ontvangen

  • In opdracht van Pharos hebben studenten van de Hogeschool Utrecht een explorerend onderzoek gedaan naar de kennis over lage gezondheidsvaardigheden onder ambulant hulpverleners, bij psychiatrische cliënten die een ambulante behandeling ontvangen.

dinsdag, 01 december 2015

Laaggeletterdheid in de ambulante psychiatrie- een kwalitatief onderzoek naar hulpverleners van bemoeizorgteam

  • In opdracht van Pharos is onderzocht hoe hulpverleners in de ambulante psychiatrie omgaan met laaggeletterdheid bij hun patiënten. Het onderzoek is uitgevoerd bij het bemoeizorgteam van een GGZ-instelling in een grote stad in Nederland.

dinsdag, 01 december 2015

Wijkverpleegkundigen en laaggeletterdheid - onderzoek naar knelpunten voor wijkverpleegkundigen in de zorg aan cliënten met laaggeletterdheid

  • In opdracht van Pharos is door studenten van de Hogeschool Utrecht onderzoek gedaan naar de knelpunten voor wijkverpleegkundigen in de zorg aan cliënten met laaggeletterdheid.

woensdag, 01 april 2015

Bibliotheek op school onder de loep. Leesmotivatie stimuleren.

  • Beschrijving van een onderzoek onder leerlingen van groep 5 en 7 op de basisschool, waarin de vraag was in hoeverre een aanpak als Bibliotheek op School (BOS) de leesmotivatie en groei in leesvaardigheid op peil kan houden.

zondag, 01 februari 2015

Laaggeletterdheid in de psychiatrie - een verkennend onderzoek onder klinische psychiatrische patiënten

  • In opdracht van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, hebben vier studenten van de Hogeschool Utrecht een explorerend, kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar laaggeletterdheid onder klinisch psychiatrische patiënten in Nederland. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op vier afdelingen van twee psychiatrische klinieken van Altrecht, specialist in geestelijke gezondheidszorg.

zondag, 01 juni 2014

Factsheet: Taal en gezondheid

  • In deze factsheet worden cijfers gegeven die betrekking hebben tot laaggeletterdheid en de samenhang hiervan met gezondheid.