Informatie over Tel mee met Taal-subsidies

Op 30 december 2020 publiceerde de Staatscourant de definitieve Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024. Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Van 1 januari tot en met 28 februari 2021 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor laagtaalvaardige ouders, werknemers en experimenten. Voor meer informatie, vooraanmelden en aanvragen kan je terecht op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Oproep voor subsidieronde experimenten laaggeletterdheid

Het landelijke actieprogramma Tel mee met taal (TMMT) heeft een nieuwe subsidieronde geopend. Voor subsidie komen initiatieven in aanmerking om laaggeletterden beter te bereiken, zodat ze een cursus gaan doen om hun basisvaardigheden te versterken. Ook experimenten om de kwaliteit van de cursussen taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden te verbeteren kunnen een beroep doen op de regeling. Aanvragen moeten voor 1 maart 2021 zijn ingediend. Lees meer op de website van Movisie.

Dit zijn de veelgestelde vragen per subsidiestroom:

Het Expertisepunt Basisvaardigheden heeft twee overzichtslijsten gemaakt met instrumenten die gebruikt kunnen worden bij een subsidieaanvraag: