Stimuleren van scholing bij lager opgeleide werknemers

Datum: 01 januari 2011

Onderzoek dat inzicht geeft in het scholingsgedrag van laagopgeleide werknemers en mechanismen die hieraan ten grondslag liggen.

Ook wordt er gekeken hoe deze factoren beïnvloed kunnen worden.

  • Jaartal: 2011