Stil vermogen. Een onderzoek naar de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid

Datum: 01 augustus 2006

Onderzoek naar de individuele maatschappelijke kosten van geletterdheid.

De effecten van laaggeletterdheid op vier terreinen (werkloosheid, gezondheid, maatschappelijke participatie en criminaliteit) worden bepaald en bij elkaar gebracht en de opbrengsten van geletterdheid worden berekend.

  • Jaartal: 2006