Monitor deelname lees- en schrijfonderwijs door laaggeletterden 2009

Datum: 01 mei 2010

In deze monitor is de deelname van laaggeletterden aan lees-, schrijf- en/of rekencursussen in het jaar 2009 geïnventariseerd.

Het totaal aantal deelnemers wordt in kaart gebracht, maar ook worden verschillende groepen deelnemers van elkaar onderscheiden: autochtoon en allochtoon, mannen en vrouwen en werkenden en niet-werkenden.

  • Jaartal: 2010