Kenniseconomie & laaggeletterdheid: een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen laaggeletterdheid en de kenniseconomie

Datum: 01 september 2004

Onderzoek uitgevoerd door Universiteit Nyenrode in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven als eerste aanzet om het economisch potentieel van laaggeletterden in kaart te brengen en met concrete aanbevelingen te komen.

Door ontwikkelingen als de toenemende digitalisering, maar ook de grotere behoefte aan verdieping, uitbreiding en toepassing van kennis en informatie, worden steeds hogere en andere eisen gesteld aan de burger om deel te kunnen nemen aan de kenniseconomie. Om deze vaardigheden te verbeteren en in de toekomst in de pas te blijven lopen met de ontwikkelingen in een snel veranderende dynamische samenleving, is het volgen van bedrijfsopleidingen voor laaggeletterde werknemers essentieel.