Handleiding Meta-analyse

Datum: 01 september 2012

Model (meta-analyse) dat de actuele factoren en indicatoren in beeld brengt die van invloed kunnen zijn op laaggeletterdheid en/of een relatie hebben met laaggeletterdheid.

De Handleiding Meta-analyse Laaggeletterdheid is bedoeld voor beleidsambtenaren bij de gemeente die het onderwerp laaggeletterdheid in hun portefeuille hebben of de problematiek van laaggeletterdheid in samenhang in beeld willen brengen. Er was behoefte aan een model (meta-analyse) dat de actuele factoren en indicatoren in beeld brengt die van invloed kunnen zijn op laaggeletterdheid en/of een relatie hebben met laaggeletterdheid. In deze handleiding staat beschreven hoe de meta-analyse met actuele gegevens uitgevoerd kan worden.

  • Bron:
  • Ilona Schot
  • Anna Geertsma
  • RenĂ© Hordijk
  • CINOP
  • Jaartal: 2012