Evaluatie Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015

Datum: 13 februari 2015

Evaluatie van de voortgang en de effecten van de maatregelen uit het Actieplan Laaggeletterdheid.

Welke resultaten zijn behaald, hoe ervaart de doelgroep de inspanningen en wat is er landelijk nodig om de aanpak van laaggeletterdheid in de toekomst efficient uit te voeren?