De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

Datum: 01 juni 2015

Rapport waarin het CPB en het SCP laten zien hoe de positie van laagopgeleiden de afgelopen jaren is veranderd en of hun achterstand ten opzichte van middelbaar- en hoogopgeleiden groeit.