Volwasseneneducatie: wat, waarom en voor wie

maandag, 01 februari 2016

Geletterdheid in 12 portretten

  • Dit boekje schetst de ervaringen van 12 Vlamingen die vroeger moeite hadden met lezen, schrijven of rekenen. Hun verhaal dient als inspiratie en voorbeeld voor andere laaggeletterden.

zondag, 01 september 2013

Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten

  • In opdracht van Stichting Lezen & Schrijven heeft PwC een verkennende analyse uitgevoerd naar de omvang van de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid voor de Nederlandse samenleving.

zondag, 01 april 2012

Kernvaardigheden in Nederland. Resultaten van de ALL Survey

  • Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL), waarin vier kernvaardigheden worden gemeten: proza- en documentgeletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen.

zondag, 01 april 2012

Kernvaardigheden in Nederland. Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL)

  • Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL), waarin vier kernvaardigheden worden gemeten: proza- en documentgeletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen.

zondag, 01 januari 2012

Canon van Laaggeletterden

  • De Canon van Laaggeletterden wordt een serie van een 50 korte films van twee minuten waarin laaggeletterden hun eigen verhaal vertellen.

dinsdag, 01 juni 2010

Voortgangsrapportage aanvalsplan over het jaar 2009

  • Voortgangsrapportage over het jaar 2009 bij het Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006 – 2010 ‘Van A tot Z betrokken’.

donderdag, 28 mei 2009

Kenniskring NT1: Achtergronden van cursisten.

  • De eerste versie van de uitwerkingen van de werkgroep die is opgericht om zich te richten op de achtergrond van laaggeletterden.

dinsdag, 01 augustus 2006

Stil vermogen. Een onderzoek naar de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid

  • Onderzoek naar de individuele maatschappelijke kosten van geletterdheid.

Volwassenenleren

  • Website van Ella Bohnenn en Maurice de Greef over het leren van volwassenen in de breedste zin van het woord.