Kwaliteit aanbod

dinsdag, 19 mei 2015

Aan de slag met leer-en beoordelingsmateriaal voor volwassenen

  • Overzicht van de materialen en toetsen die in de volwasseneneducatie gebruikt worden voor Nederlandse taal (met name NT1), rekenen en digitale vaardigheden.

woensdag, 01 januari 2014

Haagse taaltrajecten hebben impact op werk en leven inwoners Den Haag

  • Onderzoek naar de resultaten van taalprojecten in Den Haag. Het laat zien dat de gestelde doelstellingen zijn behaald en dat een betere taalvaardigheid in de meeste gevallen leidt tot een betere plek in de samenleving.

zondag, 01 januari 2012

Rapportage Onderzoek Educatieve kaart laaggeletterdheid

  • Onderzoeksrapport dat het aanbod voor volwassen op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden beschrijft.

dinsdag, 01 september 2009

Ik wil nou eens een keer zelfstandiger worden! Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van laaggeletterden en docenten met het multimediaprogramma Lees en Schrijf! Taal op je werk.

  • Het verslag van een onderzoek naar de ervaringen van laaggeletterden en docenten met het multimediaprogramma 'Lees en Schrijf! Taal op je werk'.