Kwaliteit aanbieders

dinsdag, 01 september 2015

Raamwerk docent basisvaardigheden

  • "Het Raamwerk docent basisvaardigheden kan benut worden bij het opstellen van een curriculum voor opleiding en nascholing van docenten die in de volwasseneneducatie (ve) basisvaardigheden geven.

vrijdag, 01 juni 2012

Over de drempel van post-initieel leren

  • Om de positie van laagopgeleide volwassenen op de arbeidsmarkt en in de samenleving te verstevigen, doet de onderwijsraad vier aanbevelingen om hen te stimuleren tot postinitieel leren.