Over basisvaardigheden en 'family literacy'

woensdag, 01 oktober 2014

Bilingualism is more than just the sum of two parts : the family context of language development in ethnic minority children

  • Dit proefschrift beschrijft de resultaten van het promotie-onderzoek van Marielle Prevoo. Het onderzoek ging over de familie-context van taalontwikkeling bij kinderen van een etnische minderheid die in Nederland wonen.

zondag, 01 januari 2012

Adult learning in family literacy. Special considerations for women learners

  • In dit artikel staan aanbevelingen voor de praktijk van vrouwen die met volwassenenonderwijs bezig zijn, bijvoorbeeld in een family literacy-programma. 

Aandacht voor laaggeletterde ouders

  • Presentatie over laaggeletterdheid en laaggeletterde ouders van Stichting Lezen & Schrijven