Schuldhulpverlening/financiën

zaterdag, 01 oktober 2016

Over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen

  • In dit rapport worden verschillen beschreven tussen laaggeletterden en niet-laaggeletterden en worden feiten en cijfers over het inkomen van gezinnen en individuen gegeven.

woensdag, 01 juni 2016

Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede

  • In dit rapport zijn de verschillen tussen laaggeletterden en niet-laaggeletterden en feiten en cijfers over het inkomen van gezinnen en individuen onderzocht. 

zondag, 01 mei 2016

Burgerperspectief op schuldhulpverlening

  • In het rapport "Burgerperspectief op schuldhulpverlening" van de Nationale ombudsman worden de knelpunten zichtbaar gemaakt die burgers ervaren als zij een beroep doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening.

zondag, 01 november 2015

Basisvaardigheden en de koppeling met aanpalende domeinen werk&geld en gezondheid (deelsessie 6)

  • Powerpointpresentatie van de parallelsessie over werk & inkomen en gezondheid door Monic Gierveld van de Bibliotheek Hengelo en Gemma Wiegant van Bibliotheek de Tweede Verdieping in Nieuwegein op de landelijke dag basisvaardigheden op 5 november 2015.

donderdag, 01 september 2005

Analfabetisme, leidraad voor doorverwijzers

  • Brochure die is bedoeld als handreiking om signalen van analfabetisme te herkennen, analfabetisme bespreekbaar te maken en de doelgroep te verwijzen naar het volwassenenonderwijs.